Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „KIEŁPIE”

83-307 Kiełpino, ul. Ks. Arasmusa 2a 

tel. 665 963 008
e-mail: kielpiestowarzyszenie@gmail.com 

KRS 0000279676
NIP 589-191-45-07
REGON 220430569

Bank Spółdzielczy w Sztumie o/Kartuzy
nr konta: 61 8309 0000 0071 3680 2000 0010