II ZADANIE PUBLICZNE „KLUB STOŁÓWKA”

15 grudnia zakończyliśmy realizację zadania publicznego pod nazwą: „KLUB STOŁOWKA”, realizowanego od 1 lutego 2017r.. Zadanie polegało na organizacji zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z Kiełpina i okolic. W ramach działań klubu, prowadzone były:
- zajęcia świetlicowe, podczas, których dzieci mogły spędzać aktywnie i kreatywnie czas min. Tworząc prace plastyczne, grając w różnego rodzaju planszówki, mogły też nauczyć się gry w szachy oraz zdobyć profesjonalne wsparcie w przygotowaniu do turniejów szachowych.

  

- zajęcia teatralne, podczas, których dzieci i młodzież zdobywały wiedzę o teatrze, poznawały jego tajniki „od kuchni” oraz uczestniczyły w przygotowaniu niewielkich etiud o tematyce profilaktycznej.

- zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla młodzieży, podczas, których uczestnicy zdobywali wiedzę min. nt.: cyberbullyingu, uzależnień od elektronicznych środków przekazu i social media oraz sposobów przeciwdziałania im, jak i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uczestnicy zajęć podjęli też temat integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz zdobywali umiejętności kształtujące dojrzałość społeczną poznając działania organizacji pozarządowych.

   

Zadanie było współfinansowane przez Gminę Kartuzy.