10 LAT STOWARZYSZENIA „KIEŁPIE”

7 czerwca 2017r. odbyło się doroczne, Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „KIEŁPIE”. W tym roku było wyjątkowe. Oprócz „zwyczajnych” formalności sprawozdawczych, świętowaliśmy 10-tą rocznicę zawiązania się naszej organizacji.
Z tej okazji, Zarząd pragnie podziękować w pierwszej kolejności tym, którzy tworzą „KIEŁPIE” od początku. Są, działają i wspierają!


Dziękujemy też, wszystkim, którzy kiedykolwiek „przewinęli” się przez listę obecności : byłym członkom, wolontariuszom i pracownikom.
Ślemy ukłony w stronę partnerów, przede wszystkim: Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Kiełpinie, Sołectwa Kiełpino i Kręgu Arasmusa, bez których nasza pasja, jaką jest Stowarzyszenie, nie miałaby szans tak długo się urzeczywistniać.
Dziękujemy również sponsorom, którzy wspierali materialne Stowarzyszenie „KIEŁPIE” w przeciągu tych dziesięciu lat. Gdyby nie Wasza wrażliwość na potrzeby społeczne, nasze inicjatywy i projekty byłyby tylko pomysłem i pozostały w sferze marzeń.
DZIĘKUJEMY!!!